Priser/booking

Booking

Booking kan skje direkte til oss via e-mail (lyngenhome@hotmail.com) ,telefon +47 917873378, eller på Facebook - Siden heter Lyngen Home (egen booking knapp).

Booking kan også skje via www.visit-lyngenfjord.com, som har en egen booking side. Gå på "overnatting" og "feriehus/hytter". Vårt hus "A home in Lyngen" ligger øverst. Trykk så på "Booking". Du kan se når huset er ledig.

Leie av hele huset fra 1.Juni 2018 - 31.Januar 2019 Pris
Leie av hele huset per døgn* (Inntil 4 personer) 1200 kr
Leie av hele huset per døgn* (over 4 personer) 1500 kr
Leie av hele huset en uke 6000 kr

(*minimum 2 døgnsleie). Inkludert i leien er; Vasking av huset, sengetøy og håndklær.

Leie av hele huset fra 1.februar 2019-31.mai 2019 Pris
Leie av hele huset per døgn* (Inntil 4 personer) 1900 kr
Leie av hele huset per døgn* (over 4 personer) 2500 kr
Leie av hele huset en uke 12000 kr

(*minimum 2 døgnsleie). Inkludert i leien er; Vasking av huset, sengetøy og håndklær.

Leie av hele huset fra 1.Juni 2019-31.September 2019 Priser
Leie av hele huset per døgn* (Inntil 4 personer) 1300 kr
Leie av hele huset per døgn* (over 4 personer) 1700 kr
Leie av hele huset en uke 6700 kr

(*minimum 2 døgnsleie). Inkludert i leien er; Vasking av huset, sengetøy og håndklær.

Leie av hele huset fra 1.Oktober 2019 - 31. Januar 2020 Pris
Leie av hele huset per døgn* (Inntil 4 personer) 1250 kr
Leie av hele huset per døgn* (over 4 personer) 1600 kr
Leie av hele huset en uke 6200 kr

(*minimum 2 døgnsleie). Inkludert i leien er; Vasking av huset, sengetøy og håndklær.