Priser/booking

Booking

Booking kan skje direkte til oss via e-mail (lyngenhome@hotmail.com) ,telefon +47 917873378, eller på Facebook - Siden heter Lyngen Home (egen booking knapp).

Booking kan også skje via www.visit-lyngenfjord.com, som har en egen booking side. Gå på "overnatting" og "feriehus/hytter". Vårt hus "A home in Lyngen" ligger øverst. Trykk så på "Booking". Du kan se når huset er ledig.

Leie av hele huset fra 1.februar 2017-31.mai 2017 Priser
Leie av hele huset per døgn* (Inntil 4 personer) 1400 kr
Leie av hele huset per døgn* (over 4 personer) 1900 kr
Leie av hele huset en uke 9200 kr

(*minimum 2 døgnsleie). Inkludert i leien er; Vasking av huset, sengetøy og håndklær.

Leie av hele huset fra 1.juni 2017-31.januar 2018 Pris
Leie av hele huset per døgn* (Inntil 4 personer) 1100 kr
Leie av hele huset per døgn* (over 4 personer) 1400 kr
Leie av hele huset en uke 5500 kr

(*minimum 2 døgnsleie). Inkludert i leien er; Vasking av huset, sengetøy og håndklær.

Leie av hele huset fra 31.januar 2018 - 31.mai 2018 Pris
Leie av hele huset per døgn* (Inntil 4 personer) 1500 kr
Leie av hele huset per døgn* (over 4 personer) 2000 kr
Leie av hele huset en uke 9600 kr

(*minimum 2 døgnsleie). Inkludert i leien er; Vasking av huset, sengetøy og håndklær.

Leie av hele huset fra 1.Juni 2018 - 31.januar 2019 Pris
Leie av hele huset per døgn* (Inntil 4 personer) 1200 kr
Leie av hele huset per døgn* (over 4 personer) 1500 kr
Leie av hele huset en uke 5800 kr

(*minimum 2 døgnsleie). Inkludert i leien er; Vasking av huset, sengetøy og håndklær.